Se, min dukke!

I en særudstilling kan du lige nu se over 100 gamle Fanødukker udstillet på Fanø Skibsfarts- & Dragtsamling. 

Da sejlskibstiden rindede ud, og turismen kom til Fanø blev fanødukkerne en kilde til indtjeningen for mange kvinder på Fanø. I stedet for at få et lønarbejde, så ernærede mange kvinder ved at sy fanødukker.

Tusindvis af dukker i Fanødragt er gennem tiden  blevet syet og solgt til øens gæster, og er blevet leget med og givet videre til næste generation. Også i lokale familier var fanødukkerne noget helt særligt, og specielt de store dukker i de mere specielle dragter har været og er højt skattet.

Kom og få fortalt nogle af dukkernes historier. Måske har du også en selv du vil dele med os?

Besøg vores cafebiograf eller nyd Vadehavets helt egen fra vores smukke veranda.

Skonnerten Sophies forlis

På Fanø Skibsfarts- og Dragtsamlings særudstilling i år fortælles den usædvanlige historie om skonnerten Sophies forlis og stranding ved Fjand i 1880. Museet har opbygget en del af et kuldsejlet skib, hvor det er muligt at gå ind i skibet og fornemme mørket samt lytte til styrmandens fortælling og høre hans vise sunget af en af hans efterkommere.
Plancher på skibets yderside beretter denne historie.

Vraget i brændingen lå med bunden i vejret. Det måtte være et dødt skib – et skib uden levende mennesker. Det viste sig ikke at være sandt, for to søfolk havde overlevet fem døgn i mørke og kulde uden mad og drikke og i evig angst i det kuldsejlede skib. Det var styrmanden og skibsdrengen, der begge var fra Sønderho.
Redningsfolkene var bl.a. folkene fra strandfogedgården Bjerghuse ved Fjand, Ane og Laust Bjerre.

Ane var desuden synsk, og beretningerne om hendes “syn” er mange. Et af dem var om et skib, der strandede med to søfolk indespærret.
Denne usædvanlige og dramatiske historie foregik for mere end 140 år siden, men kan i dag alligevel fortælles meget detaljeret, fordi styrmanden, Søren Brinch Fischer, adskillige gange har fortalt om sine oplevelser og også skrevet en længere vise om det dramatiske forløb.

Om forfatteren

Forfatter til ”Dødt Skib? – skonnerten Sophie af Sønderho og strandingen i 1880 ved Fjand” er Sven B. Anthonisen.

Han er født i Esbjerg i 1944. Uddannet lærer, sene- re cand. pæd. og har til sin pensionering arbejdet som seminarielærer.

Han er af fanøslægt, og hans farfar var i mere end 50 år læge i Nordby.

Sven Anthonisen har tidligere skrevet bogen ”Briggen Claus – et skib, en stranding, en trage- die” og artikler om sin slægt og om Fanø.

Sådan køber du bogen

I museumbutikken

Bogen “Dødt Skib?” af Sven B. Anthonisen er udgivet af Fanø Skibsfarts- & Dragtsamling og kan købes i museets butik. Prisen er her 125 kr. 

Midlerne til at gøre det muligt at udgive denne bog er velvilligt doneret af ”Boghandler Henning Clausens Fond”.