Om Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling

Museet præsenterer udviklingen på øen fra dens frikøb fra Kronen i 1741, og hvorfra provinsens største sejlskibsflåde udviklede sig og satte en stort aftryk på livet og kulturen på øen.

I museet finder man en unik samling af skibsmalerier og skibsmodeller af de mange skibe, som var hjemhørende på Fanø. Disse skibe bragte den velstand hjem, som blandt andet gjorde det muligt at bygge “Skibsrederforeningen” og prægede livet på øen.

På 1. sal kan de smukke Fanødragter opleves i mange varianter og formål, lige fra ormegraverkonen til bruden. Alle dragterne har været båret af lokale piger og kvinder som deres faste beklædning.

Museet har også særudstillinger, alle med udgangspunkt i Fanøs lokale historie. Museet drives i det daglige af foreningen Fannikerdagen. Fanø Skibsrederforening, der ejer “Skipperhuset”, har stillet bygningen til rådighed, mod at museet vedligeholder den historiske bygning fra 1891.

Udstillingen

Udstilling – søfart:
Ryon Petersen

Udstilling – Dragter:
Kis Sharasuvana

Riggerloftet:
Ryon Petersen

 

Museets drift:

Bygningsvedligehold:
Peer Hansen & Ryon Petersen

Bestyrelsen for Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling

Formand Ryon Petersen
E-mail: formand@fanoskibs-dragt.dk

Næstformand/sekretær Grethe Laumand

Kasserer Anja Nordberg

Bestyrelsesmedlem  Ryon Schmidt Petersen

Bestyrelsesmedlem Trine Buhl

Bestyrelsesmedlem Anja Nordberg

Bestyrelsesmedlem Ida Bjerg

Bestyrelsesmedlem Peer Hansen

Bestyrelsesmedlem Jesper Ekstrøm