Everten Rebekka

I år omhandler særudstillingen everten Rebekkas 100-års jubilæum.

Fanø- Skibsfarts- og Dragtsamling har i samarbejde med ”Foreningen Everten Rebekka af Fanø” lavet en særudstilling i anledning af dette.

Den 11. juli 1921 blev everten Rebekka søsat fra Christoffersens Skibsværft i Nordby. Rebekka er den sidste af mange hundrede småskibe der i tidens løb blev bygget på Fanø.

Med tiden blev Rebekkas rolle som transport til og fra fastlandet udkonkurreret af lastbiler og færger, og Rebekka blev i 1938 solgt til en skibsreder i Hillerød.

I slutningen af 1980 blev Rebekka fundet i København i stærkt forfald. En gruppe frivillige indsamlede penge til at generhverve Rebekka og få hende tilbage til Øen.

En gennemgribende renovering af Rebekka blev påbegyndt i 1994 og i forsommeren 1996 blev hun igen søsat – et af Danmarks hurtigste skibsbevaringsprojekter blev derved tilendebragt.

De sidste 25 år har everten Rebekka af Fanø været et sejlende bevis på Fanøs stolte søfartshistorie og kulturarv og udstillingen vil bredt fortælle om såvel skibets tidligere virke som dens nuværende brug med såvel medlemmer samt maritimt valgfag for elever på Fanø Skole.

Udstillingen vil kunne ses fra museets åbningsdag i 2021 og resten af året i Fanø Skibsfarts- og Dragtsamlings åbningstid.  

Særudstillingen er støttet økonomisk af “Boghandler Henning Clausens Fond”.