Besøg af Dronning Margrethe

Vi havde den store fornøjelse, at vise vores museum og everten Rebekka for dronningen, og fortælle om øens historie & rige kulturarv.

Besøg af Dronning Margrethe

Vi havde den store fornøjelse, at vise vores museum og everten Rebekka for Dronning Margrethe, og fortælle hende om øens historie & rige kulturarv

Kom med tilbage i tiden

Museet modelbyer er af Nordby og Sønderho anno 1890.

Modellernes omfang, eller de dele af byerne der vises, er næsten sammenfaldenende med de bykerner med bevarende lokalplaner, der er i Sønderho og Nordby i dag. 

Modellerne viser på sin vis også at Sønderho på dette tidspunkt 1890 var stagneret. Mens der i Nordby stadig var stor fremdrift og rigdom skabt af skibsfarten. Forskellene ses i , at der i Nordby var foretaget en del større nybygninger af købstadspræg: Fanø Håndværker og Industriforening, navigationsskole, hotel Nordby “badehotel”, Fanø skibsrederforening og en dele nye kaptajnshuse.

Modellerne er lavet af pensioneret toldinspektør Andreas Nissen i Varde, som også har bygget museets modelskibe.

Modellerne er bygget i målestok 1:300