Nordby & Sønderho anno 1890

Sådan så byerne ud på sejlskibstidens højdepunkt

Nordby

Modellen af Nordby viser hvordan Nordby så ud i 1890.

Byen har netop fået en del af sit købstadspræg med mange store markante bygninger:
Skipperhuset ,hvor du stå nu,  Navigationsskolen, Strien og Realen er alle bygninger, som  er gode at orientere sig efter på modellen.

Modellen viser hovedsaglig Odden matrikeldistrikt, som også er den del af Nordby, der i dag er underlagt en bevarende lokalplan.
De fleste gamle huse er placeret øst- vest vendt af hensyn til opvarmning og for at modstå vestenvinden.
Ligeledes er gade og stier hovedsagligt øst-vest vendt som forbindelsesled mellem havnen og markerne vest for byen.

Abrahamsens store skibsværft, der var byens store arbejdsplads, en meget markant del af bymodellen.

Sønderho

Modellen af Sønderho, viser bykernen som den så ud i 1890.

Sønderho var på dette tidspunkt stagneret i udviklingen, bl.a. fordi der på grund af tilsanding ikke længere kunne bygges store sejlskibe.

Et markant træk for Sønderho er åbne græsarealer “Grønninger” der er meget tydelige på modellen. Markante bygninger som Sønderho Kirke, Sønderho Mølle og Fattiggården, er ikke med, da ligger uden for bykernen.
Men Kromanns farvefabrik, som i dag huser Kunstmuseet og Sønderho kro, er gode ledepunkter på modellen.

Husene i Sønderho er hovedsaglig øst – vestvendte.

Sti- og vejnet eksisterer stort set uændret i dag. Dog er enkelte stier, hvor der tidligere gik kreaturer til og fra byens huse og græsningsarealerne uden for byen nedlagt siden.