Om Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling

Museet præsenterer udviklingen på øen fra dens frikøb fra Kronen i 1741, og hvorfra provinsens største sejlskibsflåde udviklede sig og satte en stort aftryk på livet og kulturen på øen.

I museet finder man en unik samling af skibsmalerier og skibsmodeller af de mange skibe, som var hjemhørende på Fanø. Disse skibe bragte den velstand hjem, som blandt andet gjorde det muligt at bygge “Skibsrederforeningen” og prægede livet på øen.

På 1. sal kan de smukke Fanødragter opleves i mange varianter og formål, lige fra ormegraverkonen til bruden. Alle dragterne har været båret af lokale piger og kvinder som deres faste beklædning.

Museet har også særudstillinger, alle med udgangspunkt i Fanøs lokale historie. Museet drives i det daglige af foreningen Fannikerdagen. Fanø Skibsrederforening, der ejer “Skipperhuset”, har stillet bygningen til rådighed, mod at museet vedligeholder den historiske bygning fra 1891.

Udstillingen

Udstilling – søfart:
Ryon Petersen

Udstilling – Dragter:
Kis Sharasuvana
Claus Fischer Jensen

Riggerloftet:
Jens Rimer
Carl Marckmann

Særudstillinger:
Trine Buhl

Museets drift:

PR:
Trine Buhl

Butik:
Butiksansvarlig Gina Rasmussen
Regnskabsansvarlig Henrik Svarrer

Pedel:
Mogens Munk Nielsen

Bygningsvedligehold:
Peer Hansen & Ryon Petersen

Bestyrelsen for Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling

Formand Carl Marckmann
E-mail: formand@fanoskibs-dragt.dk

Næstformand/sekretær Henning Kjærgaard

Kasserer Bente Marckmann

Bestyrelsesmedlem  Ryon Schmidt Petersen

Bestyrelsesmedlem Trine Buhl

Bestyrelsesmedlem Ida Bjerg

Bestyrelsesmedlem Peer Hansen