Fannikerdagen afventer i øjeblikket på, at Fanø Kommune skal udarbejde en lokalplan for området bag Tempo på Sønder Nytoft. Her har foreningen fået udpeget en grund, som foreningen kan erhverve på favorable vilkår, når lokalplanen er godkendt og området kan udstykkes. Det er desværre en proces, som trækker ud.

Vi bruger ventetiden på at færdigprojektere huset, så vi kan komme i gang med at ansøge fonde om midler til realisering af projektet.

Huset, der kommer til at rumme foreningens store samling af dragter, et syværksted, faciliteter til udstillinger, møder og kurser samt opbevaring af Fannikerdagens udstyr. Det er også planen, at Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling kan leje sig ind og få et mindre depot.

Vi ser frem til, at fylde huset med med masse skønne aktiviteter med fokus på formidling af øens levende kulturarv.